Tilmelding, betaling m.v.

Tilmelding
Reserver plads hurtigst muligt på følgende måder
1. e-mail: oda@odadof.dk
2. Hjemmesiden www.gafskole.dk
3. Kontakt aftenskoleleder Karen Jensen på tlf.: 3124 7197.
4. Send tilmeldingsblanketten - det er gratis

Kursusstart
Dag, dato og tid er anført ved hvert kursus nr.
Lokalet bliver anvist på undervisningsstedet.  Evt. ændringer meddeles de tilmeldte inden start. Såfremt kursus ikke kan oprettes, vil du modtage besked samt få indbetalt gebyr retur, ellers skal du møde op på det angivne tidspunkt.

Deltagerbetaling
Betaling kan kun ske til bank via indbetalingskort eller bankoverførsel på netbank.
Bank nr. 0540-1004147
Prisen står anført ved hvert kursus.
Lærebøger og undervisningsmaterialer betales af deltagerne på kurset.

Ratebetaling
På flere af kurserne tilbydes deltagerbetalingen at kunne deles i to rater. Den første rate betales ved start og anden rate betales den 1. i efterfølgende måned efter start.

Tilbagebetaling:
Tilmelding til kurserne er bindende.
Framelding kan foregå senest en uge før kursusstart med tilbagebetaling af betalt gebyr.
Herefter refunderes indbetalt gebyr ikke.

Regler for kursusoprettelse
Efter folkeoplysningsloven kræves ikke et bestemt antal deltagere, for at et kursus kan oprettes. Det afgøres af den enkelte aftenskole. Derimod har aftenskolen fået tildelt en sum penge til at iværksætte undervisning for. Holdoprettelse er således afhængig af, om skolen har økonomisk dækning inden for den tildelte ramme.


Bestyrelsesformand

Leif Jespersen
Helsingevej 6, 4281 Gørlev
Tlf. 20 77 60 73
lsjjes@pc.dk